Ikäihmisten palvelut

Asumispalvelut

Asumispalvelut

Muonion kunnassa tehostettua palveluasumista tarjotaan Ojusniityn palveluasumisyksikössä ja Palvelukeskus Marjapaikassa. Tehostettuun palveluasumiseen siirtyminen on perusteltua, kun asiakas ei enää selviydy omassa kodissaan tehostettujen kotiin annettavien palvelujen avulla. Tehostetun palveluasumisen asiakkaalla on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja/tai sosiaalisen toimintakyvyn alentumista niin paljon, että hän tarvitsee ympärivuorokautista huolenpitoa, valvontaa ja hoitoa yli 30 tuntia kuukaudessa. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asukkailla on oma asunto ja lisäksi käytössään yhteisiä tiloja. Tehostettuun palveluasumiseen haetaan kirjallisesti ja hakemuksessa selvitetään hakijan asuminen, toimintakyky, hoivan ja hoidon tarve sekä terveydentila hakuajankohtana.

Palvelumaksu määräytyy asukkaan tulojen (tuloselvityslomake) ja arvioidun hoidontarpeen mukaan. Lisäksi asukas maksaa kuukausittain ylläpitomaksun, ruuan, vuokran, käyttösähkön, vesi- ja jätevesimaksun ym. henkilökohtaiset menonsa (katso Palvelukeskus Marjapaikan ja Ojusniityn tiedote omaisille). Jos palvelumaksu on kohtuuttoman suuri, asiakas voi hakea palvelumaksun alentamista tai perimättä jättämistä. Sosiaalilautakunta on päättänyt alentamisen ja perimättäjättämisen perusteista.

Hakemus

Sosiaalilautakunnan päätös: Asiakasmaksulain mukaisen maksun perimättä jättämisen ja alentamisen perusteet tehostetussa asumispalvelussa

 

Palvelukeskus Marjapaikka

Marjapaikassa on 15 tehostetun palveluasumisen asuntoa ja kolme vuorotteluhoitopaikkaa. Marjapaikassa on ympärivuorokautinen henkilökunta, yöllä 1 työntekijä.

Palvelukeskus Marjapaikassa tarjotaan tehostetun palveluasumisen lisäksi avopalveluina kotona asuville eläkeläisille tilapäistä asumispalvelua (vuorotteluhoitoa), päivä- ja yöhoitoa, suihku- ja saunapalvelua sekä eläkeläisaterioita. Lisätietoja palveluista löydät oheisesta omaisten tiedotteesta sekä Vanhuspalveluiden sisällöstä ja myöntämisen perusteista.

Tiedote omaisille
Tiedote lyhytaikaishoitoon tulevalle

 

Ojusniitty

Ojusniitty valmistui heinäkuussa 2015 ja on 12-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Ojusniityssä on ympärivuorokautinen henkilökunta, yöllä 1 työntekijä.

Palvelumaksu määräytyy asukkaan tulojen (tuloselvityslomake) ja arvioidun hoidontarpeen mukaan. Lisäksi asukas maksaa kuukausittain ylläpitomaksun, ruuan, vuokran, käyttösähkön, vesi- ja jätevesimaksun ym. henkilökohtiset menonsa (katso Ojusniityn tiedote omaisille)

Tiedote omaisille

Yhteystiedot

Marjapaikka
Pirkantie 13
99300 Muonio

Vastaava sairaanhoitaja
puh. 040 489 5116

Ojusniitty
Ojustie 11
99300 Muonio

Vastaava sairaanhoitaja
puh. 040 489 5184

Lomakkeet