Ikäihmisten palvelut

Toimintatuokiot 65+

Toimintatuokioiden pääasiallinen tavoite on kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen, joka tähtää vuorovaikutuksen, mielialan, osallistumisen ja sosiaalisen yhteyden tukemiseen esimerkiksi keskustelun, kuuntelemisen, harrastuuksiin ja ryhmiin ohjaamisen sekä näissä toimimisen avulla. Toimenpiteinä vuonna 2019 on aktiivinen Voimaa vanhuuteen - hankkeeseen osallistuminen ja Vertaisveturiohjaajakoulutuksen käynnistyminen. Tavoitteena on iäkkäiden omaehtoisen toiminnan tukeminen ja eri toimijoiden yhteisen tekemisen tukeminen ja lähiliikuntapaikkojen ja toimitilojen saatavuuden ja saavutettavuuden sekä matalan kynnyksen liikuntaneuvonnan lisääminen. 

Toimintatuokioita ja muita aktiviteetteja tarjotaan kaikille yli 65-vuotiaille muoniolaisille hyvinvoinnin tueksi. Ajankohtaisista tapahtumista löytyy tietoa kuntatiedotteesta sekä kauppojen infotauluilta.

 

 

 

 

 

 

 

Toimintatuokiot 65+

Ikäihmisten toimintatuokiot jatkuvat juhannusviikolle saakka.
Toimintatuokioiden vetäjänä toimii Johanna Jäntti.

Toimintatuokiot järjestetään viikoittain:

- tiistaisin klo 10 Kangosjärvi (22.6. saakka)
- torstaisin klo 11 Kerässieppi (24.6. saakka)
- perjantaisin klo 12 Kyläpirtti (18.6. saakka)

Tervetuloa mukaan toimintaan!