Lapsiperheiden palvelut

Lastenvalvojan palvelut

Lastenvalvojan palvelut

Lastenvalvojan palveluita ovat isyyden selvittäminen sekä lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen.

Lisätietoja sosiaalityöntekijältä.

Isyyden selvittäminen

Kun vanhemmat lapsen syntyessä eivät ole avioliitossa keskenään, lapsen isyys tunnustetaan erikseen. Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde. Lapsi saa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin on avioliitossa syntyneellä lapsella. Isä voi tunnustaa lapsen isyyden jo raskauden aikana äitiysneuvolassa terveydenhoitajan kanssa sovitulla ajalla. Mikäli isyyttä ei voida tunnustaa raskausaikana, isyys tunnustetaan äidin kotipaikan lastenvalvojan luona. Tunnustamisen hyväksyy maistraatti.

Lapsen huolto, asuminen ja tapaaminen

Eron sattuessa vanhempien tulee päättää miten lasten huolto, asuminen ja tapaamiset järjestetään eron jälkeen. Lastenvalvojan luona voidaan laatia ja vahvistaa kirjalliset sopimukset lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeuksista. Sopimusten tarkoituksena on turvata lapsen etu ja läheiset ihmissuhteet lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen asioiden järjestämisestä, he voivat hakea päätöstä oikeudesta.

Lapsen elatus

Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykyjensä mukaan pääsääntöisesti siihen saakka kun lapsi täyttää 18 vuotta. Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan elatusapua. Elatusavun suuruuteen vaikuttaa lapsen elatuksen tarve ja vanhempien elatuskyky. Lastenvalvojan luona voidaan laatia ja vahvistaa kirjallinen elatussopimus elatusavun maksamisesta. Jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusavun maksamisen tai jos elatusapu on vahvistettu elatustukea alhaisemmaksi maksukyvyttömyyden perusteella, lähihuoltaja voi hakea elatustukea Kelalta.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
Henri Muotka
040 489 5181

tai

virtu.fi-sivuston kautta.