Lapsiperheiden palvelut

Perhetyö

Perhetyö

Perhetyö tukee perheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Perhetyö Muoniossa on sekä ennaltaehkäisevää että tarvittaessa yksi lastensuojelun avohuollon tukitoimista. Työskentelyllä yhdessä perheiden kanssa edistetään lapsen turvallista kasvua ja kehitystä sekä pyritään lisäämään perheen hyvinvointia ja omatoimisuutta. Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen lisääminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyössä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Perhetyö on perheille maksutonta. Perhetyön piiriin ohjaudutaan omatoimisesti tai mm. neuvolan, päiväkodin sekä koulun kautta. Perhetyöstä päättää sosiaalityöntekijä.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
Henri Muotka
040 489 5181

Perhetyöntekijä
Taija Hemminki
040 489 5157