Sosiaali ja terveys

Lomakkeet

Lomakkeet

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö (pdf), (doc)
Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf), (doc)
Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi (pdf), (doc)
Ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta (pdf), (doc)
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (pdf), (doc)
Lastensuojeluilmoitus (pdf)
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus (pdf), (doc) 

 

Vammaispalvelut
Kuljetuspalveluhakemus (pdf), (doc)

Kuljetuspalveluiden järjestämisohjeet (voimassa 16.11.2017 alkaen)
 

Toimeentuloturva

Toimeentulotukilaskuri
Muonion sosiaalilautakunnan 29.3.2017 § 16 vahvistama toimeentulotuen soveltamisohje, voimassa 1.4.2017 alkaen.
 

Ikäihmisten palvelut

Vanhuspalveluiden sisältö ja myöntämisen perusteet (voimassa 23.2.2017 alkaen)
Sosiaalilautakunnan hyväksymät sosiaalihuollon asiakasmaksut (voimassa 1.3.2018 alkaen)

Säännöllisen kotipalvelun ja palveluasumisen tuloselvitys (pdf), (doc)
Tiedote palvelusetelistä
Palvelusetelihakemus (pdf), (doc)
Tulotietolomake, liite palvelusetelihakemukseen (pdf), (doc)
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus (pdf), (doc)
Liikkumista tukevien taksipalveluiden järjestäminen

Omaishoidontukihakemus (pdf), (doc)  
Lapsiperheiden omaishoidontukihakemus (pdf), (doc)
Omaishoidontuen perusteet
Omaishoidon läheis- ja sijaishoitajan lomitusilmoitus (pdf), (doc)
 

Terveyspalvelut

Syöpähoitojen korvaushakemus pdf, doc
Lisätietoja

Ohjeet

Pdf-lomakkeiden luku edellyttää Acrobat Reader-ohjelmaa. Lataa täältä uusin versio Acrobat Reader -ohjelmasta. Linkin alta löytyy itse ohjelma sekä asennusohjeet. Ohjelman mukana tulee tarkemmat käyttöohjeet.

Word-lomakkeita lukeaksesi tarvitset Microsoftin Word-ohjelman.

Lisätietoa

Löydät meidät myös Suomi.fi-palvelusta!