Muonion kuntakeskustan osayleiskaavan luonnoksen esittelytilaisuus

Muonion kuntakeskustan osayleiskaavan luonnoksen esittelytilaisuus

Valtuusto on hyväksynyt osayleiskaavan laatimisen kuntakeskuksen alueelle.

Kaavan tavoitteena on laatia:

  • kuntakeskuksen asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä ohjaava yleiskaava selvityksineen sekä
  • kunnan elinvoiman ja vetovoimaisuuden kasvattaminen alueidenkäytön näkökulmasta.

Osayleiskaavassa suunnitellaan alueiden käyttötarkoitukset pääpiirteissään, alueiden mitoitus, liikenneverkko, suojelutarpeet ja kehittymistä kuvaavat ohjeelliset merkinnät. Alueen pinta-ala on noin 15 k-m2 ja se on kokonaan kunnan alueella rajautuen lännessä Muonionjokeen, Harrinivan eteläpuolelta Oustajärven ja Isolompolon kautta pohjoiseen Keinovuomanmaahan. Kaavan laatijana toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Kaavan luonnosvaihe esitellään yleisötilaisuudessa  ma 3.5.2021 klo 18.00 auditoriossa. Sisälle tilaisuuteen otetaan enintään 50 henkilöä saapumisjärjestyksessä (tai sen hetkinen kokoontumisrajoituksen mukainen henkilömäärä) ja tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä tästä linkistä.

Niin ikään nähtävillä oloaikaa on pidennetty. Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen pitämällä valmisteluaineistot nähtävänä teknisellä osastolla 19.2.2021–31.5.2021 klo 9–15 (MRL 62 § ja MRA 30 §). Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös kunnan verkkosivulla Kaavoitus ja maankäyttö/vireillä olevat kaavat

Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina kunnanhallitukselle viimeistään 31.5.2021 klo 15.30 osoitteeseen Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio tai kirjaamo@muonio.fi.

Lisätietoja:  

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:

projektipäällikkö Petri Tuormala, 040 575 6107, petri.tuomala@fcg.fi

vastaava kaavoittaja Lauri Solin, 044 704 6381, lauri.solin@fcg.fi,

Muonion kunta:

tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto,  0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

 

 

Kunnanhallitus


Kerro kaverille: Jaa Facebookissa. Linkki avautuu uuteen välilehteen Jaa Twitterissä. Linkki avautuu uuteen välilehteen

Takaisin