Kaavoitus ja maankäyttö

Voimassa olevat kaavat

Voimassa olevat kaavat

Yleiskaavat

Asemakaavat

 • Isonmaan asemakaava 15.2.2013 kartta ja selostus       
 • Kirkonkylän asemakaava 1.6.1995 , ajantasakaava
 • Oloksen asemakaaava ja kaavan muutos 28.2.1989
  • muutos ja laajennus korttelit 1–2 12.2.2001
  • muutos kortteli 2 tontti 1 25.8.2004          
 • Olos-Kuukkelin asemakaava 14.10.1992
 • Olos-Reginan asemakaava 5.10.1997 
 • Mesopotamian asemakaava 27.3.2018
 • Suukoskenvapalon asemakaavan muutos 26.11.1996
 • Särkijärven asemakaava korttelit 1–6 22.5.2006
 • Tiurajärven asemakaava korttelit 1–28 ym. alueita 1.9.2003
 • Tuomaanpalon asemakaava 13.4.2016 kartta ja selostus   

Ranta-asemakaavat