Tekninen osasto

Rakentaminen

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen sekä myös käyttötarkoituksen olennaiseen muutokseen.

Kaikkeen rakentamiseen ei tarvita rakennuslupaa, vaan toimenpidelupa tai ilmoitus riittää. Toimenpideilmoitus on rakennus- ja toimenpidelupaa kevyempi ilmoitusmenettely, joka on tarkoitettu vähäisempiin rakennustoimenpiteisiin. Menettelyn mukaiseen rakentamiseen voi ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen ole 14 vrk kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta edellyttänyt luvan hakemista tai asiapapereiden täydentämistä.

Muonion rakennusjärjestyksessä on taulukkomuodossa esitetty toimenpideluvan tai ilmoitusmenettelyn vaatimat hankkeet.

 

Muonion kunta

Löydät meidät myös Suomi.fi-palvelusta!

Kaavoituksen yhteystiedot

  • tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto 0400 398 062
  • hallintojohtaja Katri Rantakokko 040 185 5454

Lomakkeet