Rakentaminen

Maa-aineslupa

Maa-aineslain (555/1981) 4 § mukainen lupa tulee saada kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi.

Voit hakea maa-aineslupaa sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta osoitteessa lupapiste.fi. Lupapiste-palvelu on auki läpi vuorokauden viikon jokaisena päivänä.

Lupaprosessi

Maa-ainesten ottamislupahakemuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot eri viranomaisilta. Naapureita kuullaan, ja niillä on mahdollisuus jättää huomautuksia hakemuksesta. Lisäksi ympäristötarkastaja tekee yhdessä hakijan sekä tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa tarkastuksen alueelle ennen lupapäätöstä.

Luvan käsittelyaika on aina vähintään 3 kuukautta, koska sekä hakemuksella että päätöksellä on 30 päivän kuulutusaika. Käsittelyajan pituus riippuu myös siitä miten kauan muiden viranomaisten lausunnon antaminen kestää.

Maksut

Maa-ainesluvasta otetaan maksu Muonion kunnan voimassa olevan maa-ainestaksan mukaisesti. 

Ilmoitus NOTTO-rekisteriin

Maa-ainestenottajan tulee vuosittain ilmoittaa otetun maa-aineksen määrä ja laatu ensisijaisesti sähköisesti maa-ainestenottolomakkeella (linkki alla). Mikäli ilmoituslomakkeen sähköinen täyttäminen ei ole mahdollista, tulee täytetty ilmoituslomake toimittaa Keski-Savon ympäristötoimelle. Ilmoitus tulee tehdä vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä, myös vaikka ottoa ei olisikaan.

Lisätietoja antaa:
ympäristösihteeri Teresa Ojala
p. 040 720 5665 / teresa.ojala@sodankyla.fi