Tekninen osasto

Ympäristö

Kunnan tehtävä on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua alueellaan. Luontoa ja ympäristöä suojelemalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

(Laki kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta 24.1.1986/64)

Ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä ovat mm. lupahakemusten ja ilmoitusten käsittely, valvontatarkastukset, määräysten antaminen, ympäristön tilan seuranta, lausuntojen laatiminen sekä kuntalaisten neuvonta. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat maa-aineslain mukaiset tehtävät.

Muonion kunnan ympäristönsuojelutehtävät hoidetaan 1.1.2019 alkaen Sodankylän kunnan kanssa yhteistyössä. 

Sodankylän kunnan ympäristönsuojelun nettisivut löytyvät täältä

Ympäristöasioissa voitte ottaa yhteyttä ympäristötarkastaja Elisa Ahlbergiin, 040-1326369, elisa.ahlberg@sodankyla.fi, ympäristöpäällikkö Teresa Ojalaan, 040-7205665, teresa.ojala@sodankyla.fi.