Tekninen osasto

Ympäristö
Kunnan tehtävä on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua alueellaan. Luontoa ja ympäristöä suojelemalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.
(Laki kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta 24.1.1986/64)
Muonion kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Viranhaltijatehtäviä hoitaa tekninen johtaja.
Ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä ovat mm. lupahakemusten ja ilmoitusten käsittely, valvontatarkastukset, määräysten antaminen, ympäristön tilan seuranta, lausuntojen laatiminen sekä kuntalaisten neuvonta.