Ympäristö

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille on oltava ympäristölupa. Vuonna 2014 uudistettiin ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014). Luonnonsuojelulain liitteessä 1 on luettelo luvanvaraisista toiminnoista. Myös muulle toiminnalle, joka saattaa aiheuttaa pinta- tai pohjavesien likaantumista, voi olla tarpeen hakea ympäristölupa. Ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa.

Voit hakea ympäristölupaa sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta osoitteessa lupapiste.fi. Lupapiste-palvelu on auki läpi vuorokauden viikon jokaisena päivänä.

Ympäristöluvan käsittely

Ympäristölupahakemuksesta tiedotetaan kuuluttamalla kunnan ilmoitustaululla 30 päivän ajan. Naapureille ja mahdollisille muille osallisille lähetetään ilmoitus hakemuksesta. Tapauskohtaisesti ympäristölupahakemuksesta voidaan tiedottaa myös paikallislehdessä. Kuulutusaikana asianosaiset voivat jättää muistutuksia tai esittää mielipiteitä hakemuksesta.

Kuulutusajan jälkeen valmistellaan päätösehdotus käsiteltäväksi teknisessä lautakunnassa, joka päättää asian. Ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa esitetyt vaatimukset. Toiminta ei liioin saa olla muun lainsäädännön tai alueen asemakaavan vastaista. Luvassa asetetaan muun muassa päästöjä, jätteitä ja valvontaa koskevia ehtoja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lupaehtoja tarkistetaan säännöllisesti. Tarkistusvälistä määrätään ympäristöluvassa. Ympäristölupa voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Lupapäätöksen tekee tekninen lautakunta. Luvan käsittelyaika on aina vähintään 3 kuukautta, koska sekä hakemuksella että päätöksellä on 30 päivän kuulutusaika. Käsittelyajan pituus riippuu myös siitä miten kauan muiden viranomaisten lausunnon antaminen kestää.

Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Maksut

Ympäristöluvista peritään maksu Muonion kunnan ympäristölupataksan mukaisesti.
 

Lisätietoja antaa:
ympäristösihteeri Teresa Ojala
p. 040 720 5665 / teresa.ojala@sodankyla.fi