Avoimet työpaikat

Hallinto- ja henkilöstösuunnittelijan virka

marras 8. 2022 11:00 | Avoimet työpaikat

Muonion kunta etsii hallinto- ja henkilöstösuunnittelijaa toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen.

Tehtävä sijoittuu hallinto- ja talouspalveluihin ja se sisältää mm.:
- asia- ja tiedonhallinnan tehtäviä (käyttäjähallinta ja laskujen tiliöinti)
- valmistelua kunnanhallitukselle ja -valtuustolle sekä päätösten toimeenpanoa
- osallistumista asianhallinnan ja tiedonhallinnan toimintamallien kehittämiseen
- osallistumista henkilöstöasioiden ja -ohjeistuksien laatimiseen
- yhteistoimintaelimen sihteerin tehtävät
- työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyviä neuvonta - ja tulkintatehtäviä
- työterveyshuollon yhteyshenkilönä toimimisen
- kunnan verkkosivujen päivittämistä ja kunnan viestintätiimiin osallistumista
- henkilöstön työkokemuslisäpäätösten ratkaisemista
- muut mahdollisesti osoitetut tehtävät.

Virkaan edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja riittävää kunnallishallinnon tuntemusta ja kokemusta. Eduksi luetaan hyvä kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten tuntemus sekä kunnassa käytössä olevien tietojärjestelmien tuntemus.

Arvostamme aktiivista otetta työn kehittämiseen, sidosryhmäyhteistyö-, neuvottelu-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä tehtävään soveltuvaa kielitaitoa. Työskentelet osana monipuolisia verkostoja sekä tiimityötä, mutta odotamme sinulta myös valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja itseohjautuvuuteen.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Määräaikaisessa virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävään haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Hakuaikaa on jatkettu ja aiemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon.

Takaisin