Avoimet työpaikat

Hankekoordinaattori

marrask. 20. 2023 11:15 | Avoimet työpaikat

Muonion kunnan sivistyspalveluihin haetaan hankekoordinaattoria 60% työajalla ajalle 8.1.2024 - 30.9.2025 Lumi, luonto, erä ja liikunta nuorten hyvinvoinnin lisääjinä -hankkeeseen.

Muonion kunnan sivistyspalveluihin haetaan hankekoordinaattoria 60% työajalla ajalle 8.1.2024 - 30.9.2025 Lumi, luonto, erä ja liikunta nuorten hyvinvoinnin lisääjinä -hankkeeseen.

Muonio on Tunturi-Lapin kunta, joka latuineen ja reitteineen tarjoaa mainiot mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen. Asunnon hankkimisessa avustetaan. Tule mukaan viihtyisään työyhteisöömme.

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten sosiaalista kanssa käymistä, vaikuttamismahdollisuuksia sekä liikkumista. Hankekoordinaattorin tehtäväkuvaan kuuluu hankekokonaisuuden koordinointi, aikataulutus, hallinnointi (mm. maksatushakemukset, talous ja hankinnat, ohjausryhmätyöskentely), raportointi ja dokumentointi sekä rahoittajan yhteyshenkilönä toimiminen. Hankekoordinaattori organisoi toteutettavat kurssit ja muun hyvinvointitoiminnan siten, että hankkeen jälkeen toiminta sisällytetään lukion lukuvuosisuunnitelmaan. Hankeen toiminta-aika on 8.1.2024 - 30.9.2025. Hankkeen aikana saadaan kaksivuotinen suunnitelma toteutettua ja dokumentoitua jatkoa varten.

Projektikoordinaattorin tehtävään valittavalta vaaditaan korkeakoulututkintoa.

Tehtävästä suoriutuminen edellyttää huolellisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä oppimis- ja paineensietokykyä. Odotamme hakijalta hyvää hanketyön ja toimintaympäristön tuntemusta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä valmiuksia sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Arvostamme monialaista osaamista, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta, sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua sekä aktiivista ja kehittämismyönteistä työotetta.

Palkkaus KVTES:n mukaan (01ASI040 1 858 e/kk sis. TVA, 60% työaika). Käytössä on liukuva työaika ja viikkotyöaika on 21,75h (toimistotyöaika 60%). Työtä on mahdollista tehdä osin myös etänä, mutta pääsääntöisesti työ vaatii paikallaoloa. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi 4.12.2023 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää CV ja todistusjäljennökset.

Takaisin