Avoimet työpaikat

Kiinteistönhoitaja

maalis 18. 2023 13:29 | Avoimet työpaikat

Muonion kunnan elinvoimapalvelut hakee kiinteistönhoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan toimeen.

Kiinteistönhoitajan toimi sijoittuu kiinteistö- ja tiepalveluiden tehtäväalueelle, josta vastaa kunnossapitopäällikkö. Kiinteistö- ja tiepalveluiden tehtäväalueella työskentelee kunnossapitopäällikkö, 3 kiinteistönhoitajaa (joista yksi lähiesimies) ja 1 kirvesmies.

Kiinteistönhoitajaa haetaan ensijaisesti ammattiopisto Lappian sekä taloyhtiön ja kiinteistöyhtiöiden kiinteistönhoitotehtäviin, mutta kiinteistönhoitaja tulee työskentelemään kaikissa Muonion kunnan omistamissa kiinteistöissä. Kiinteistönhoitaja hoitaa ja huoltaa työssään kiinteistöjä sekä niiden piha-alueita. Työnkuvaan kuuluu kiinteistön tekniikan tarkkailua, pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä piha-alueiden hoitoa sekä pienissä määrin tiealueiden kunnossapito käyttäjä- / vahtimestaripalveluita. Tehtävään kuuluu myös kiinteistönhoidon viikko päivystys n. 4 viikon välein.

Kiinteistö- ja tiepalveluihin kuuluu kunnan toimitiloja n. 14 000 brm2, asuntoja n. 6 500 brm2 ja kaavateitä n. 22 km.

Kiinteistönhoitaja kelpoisuusehtona on toisen asteen koulutus sekä hyvä suomen kielen taito. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, talotekniikan käytön perustaitoja sekä kykyä oma-aloitteeseen työskentelyyn ja paineensietokykyä.

Kokemus vastaavista kiinteistönhoidon tehtävistä ja alan soveltuva koulutus katsotaan eduksi. Arvostamme myös talotekniikan tuntemusta.

Viikkotyöaika on 38,25h (yleistyöaika).

Tarjoamme ihmisläheisen työpaikan, jossa kannustetaan kehittämään ja kokeilemaan uutta. Olemme tottuneet tekemään yhdessä ja auttamaan toinen toisiamme. Avustamme asunnon löytämisessä.

Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Toimeen valittavan tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kunnassa on käynnisä koko henkilöstön tehtävien vaativuuksien arviointiprosessi, mikä voi korottaa palkkausta.

Takaisin