Avoimet työpaikat

Koulunuorisotyöntekijä

marras 23. 2020 12:00 | Avoimet työpaikat

Muonion kunta hakee osa-aikaista koulunuorisotyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 7.1.2021-31.8.2022. Määräaikaisuuden peruste on Aluehallintoviraston myöntämä hankerahoitus koulunuorisotyön käynnistämiseen ja kehittämiseen. Hakemukset tulee jättää maanantaihin 7.12.2020 klo 15.00 mennessä Kuntarekry-järjestelmässä.
Koulunuorisotyön tavoitteena on nuoren yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen. Tehtävä on uusi, joten koulunuorisotyöntekijän työnkuva muotoutuu muoniolaisten nuorten tarpeiden mukaan. Tehtäviin kuuluu mm. välituntitoiminta, harrastustoimintaan ohjaaminen, ryhmäyttäminen ja verkostotyö. Koulunuorisotyöntekijä työskentelee perusopetuksessa, pääasiassa yläkoululla. Tavoitteemme on toteuttaa koulunuorisotyötä niin, että uusi työmuoto tukee oppilaitoksen yhteisöllistä kasvatustyötä.
Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, vahvoja vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, organisointikykyä, joustavuutta, aktiivista työotetta sekä digitaalisia taitoja.

Palkattavalta henkilöltä edellytämme tehtävään soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta sekä työkokemusta nuorten parissa toimimisesta.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Tehtävää täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Palkkaus KVTES:n 02VAP060 mukaan. Työaika on keskimäärin 25 tuntia/viikko eli noin 65,4 prosenttinen ja työ voi sisältää myös ilta- ja viikonlopputöitä. Työaika voi vuositasolla jakautua epätasaisesti riippuen koulun toiminta-ajasta (vrt. kesäloma-aika). Harrastamisen Suomen malli -hankkeen toteutuminen voi vaikuttaa työaikaa tai työsuhdetta pidentävästi. Rahoituksen toteutuessa koulunuorisotyöntekijän tehtävään voidaan yhdistää harrastuskoordinaattorin ja kerhonohjaajan tehtäviä.

Takaisin