Avoimet työpaikat

Liikunta- ja hyvinvointivastaava

touko 22. 2023 17:35 | Avoimet työpaikat

Muonion kunnan sivistyspalveluihin haetaan liikunta- ja hyvinvointivastaavan sijaista ajalle 1.8.2023-31.12.2024.

Muonio on Tunturi-Lapin kunta, joka latuineen ja reitteineen tarjoaa mainiot mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen. Asunnon hankkimisessa avustetaan. Tule mukaan viihtyisään työyhteisöön.

Liikuntapalvelujen yksikkö edistää osaltaan kunnan asukkaiden hyvinvointia.

Liikuntapalvelujen tehtäviin kuuluu kehittää ja tuottaa kunnan asukkaille liikuntapalveluja yhteistyössä muiden kunnan viranhaltijoiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelujen pyrkimyksenä on luoda muoniolaisille mahdollisimmat hyvät edellytykset terveyttä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä lisääville monipuolisille liikuntaharrastuksille. Tärkeä osa yksikön tehtäviä on tehdä yhteistyötä eri seuratoimijoiden kanssa. Myös kuntastrategiassa hyvinvoinnilla ja liikunnalla on merkittävä osa.

Liikunta- ja hyvinvointivastaavan tehtäväkuvaan kuuluu kunnan liikuntapalvelujen toimiva järjestäminen, tehtäväalueen toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteutuksesta huolehtiminen sekä alan asiantuntijana toimiminen mm. liikuntapaikkarakentamishankkeissa. Lisäksi avustuspäätösten, hankkeiden ja projektien valmistelu on osa tehtävää.

Liikunta- ja hyvinvointivastaavan tehtävässä kunnan poikkihallinnollinen hyvinvointia edistävä työ, hyvinvoinnin edistämisen tiimin vetovastuu, yhdistysten ja järjestöjen yhteyshenkilönä toimiminen, hankeneuvonta yhdistyksille sekä sähköisen hyvinvointikertomuksen jalkauttaminen ja seuranta ovat tärkeä osa tehtäväkuvaa. Liikunta- ja hyvinvointivastaava on osa kunnan sisäisen työhyvinvoinnin kehittämisen ja viestinnän tiimiä.

Kelpoisuusehtona on alan soveltuva korkeakoulututkinto (AMK).

Tehtävästä suoriutuminen edellyttää kokemusta kunnallishallinnosta, taloudesta ja seura- ja yhdistystyöstä. Työ vaatii huolellisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä oppimis- ja paineensietokykyä. Odotamme hakijalta hyvää toimintaympäristön tuntemusta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä valmiuksia sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Arvostamme tiimi- ja verkostotyöskentelytaitoja, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta, sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua sekä aktiivista ja kehittämismyönteistä työotetta. Odotamme kykyä käyttää tavallisimpia ICT-ohjelmia.

Tehtäväkohtainen palkka (02VAP020 ml. TVA) yht. 3 270,48€. Työaika on toimistotyöaika (36,25h).

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi 5.6.2022 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää CV ja todistusjäljennökset. Haastattelut toteutetaan 7.6.2023.

Takaisin