Avoimet työpaikat

Lukion rehtori

huhti 1. 2021 14:28 | Avoimet työpaikat

Muonion kuntaan haetaan toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen 1.8.2021 alkaen lukion rehtoria.

Muonion lukio on pieni ja lämminhenkinen lähilukio, jossa ympäröivä Tunturi-Lappi, loistavat olosuhteet lumilajien harrastamiseen ja samoissa tiloissa toimiva Ammattiopisto Lappian Muonion toimipaikka tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen kehittämiseen. Haemme innostavaa ja kehittämismyönteistä rehtoria. Arvostamme aikaisempaa johtamiskokemusta ja kokemusta rehtorin tehtävistä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, hankeosaamista, kiinnostusta etä- ja verkko-opintojen kehittämiseen sekä valmiutta toisen asteen koulutuksen uudistuksiin.

Rehtorin tehtäviin liittyvä opetus voidaan järjestää soveltuvana yhdistelmänä seuraavien oppiaineiden opetusta: äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsin ja englannin kielet, psykologia, filosofia, uskonto ja terveystieto, matemaattiset aineet, oppilaanohjaus tai erityisopetus. Hakijalle luetaan eduksi lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus jossakin tai joissakin mainituista oppiaineista. Opetusvelvollisuuden toteuttamiskelpoisuutta voidaan käyttää yhtenä valintaperusteena. Opetusvelvollisuuteen voi sisältyä perusopetuksen tai muiden oppilaitosten oppitunteja. Opetusvelvollisuutta voidaan niin sovittaessa osittain korvata hallinnollisilla tehtävillä. Opetusvelvollisuudeksi on määritelty puolet opetettavien aineiden painotetusta opetusvelvollisuudesta.

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n palkkahinnoittelukohdan 4 04 01 00 5 (KL I) mukaan: tehtäväkohtainen palkka on 4 537,91 euroa/kk.

Virkaan valittavan tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukseen tulee liittää CV ja kelpoisuuden osoittavat todistusjäljennökset (sekä kandidaatin että maisterin, mikäli ovat erilliset todistukset). Huom. voit yhdistää samaan tiedostoon molemmat todistukset. Voit myös liittää tiedoston, jossa on linkki/linkkejä tarvittaviin asiakirjoihin.

Takaisin