Avoimet työpaikat

Reittivastaava

marras 25. 2022 16:00 | Avoimet työpaikat

Muonion kunnan elinvoimapalvelut hakee reittivastaavan sijaista noin 11 kk määräajaksi tehtävää nykyisin hoitavan jäädessä vanhempainvapaalle.

Reittivastaava vastaa ulkoliikuntapaikat ja reitit -tehtäväalueesta, talouden suunnittelusta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, lautakunnan ja palvelualuejohtajan alaisuudessa. Vesihuoltolaitoksen päällikön alaisuuteen kuuluu 1 ulkoliikuntapaikkojen hoitaja.

Reittivastaava vastaa ulkoliikuntapaikkojena sekä reittien ylläpidosta sekä kunnostuksista. Tehtävään kuuluu ulkoliikuntapaikkoihin ja reitistöihin liittyvien urakoiden tarveharkinta, hankinta ja valvonta. Työtehtäviin kuuluvat ylläpitoon, kehittämiseen, selvitysten ja projektien hoitamiseen liittyvät tehtävät sekä asiantuntija- ja työnjohtotehtävät.

Lisäksi kunnalla on ulkoliikuntapaikkoihin liittyviä hankkeita, joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta. Reittivastaavan tehtäviin kuuluu hankkeiden hallinointi sekä tarvittaessa niihin liittyvien raporttien ym. laatiminen.

Vesihuoltopäällikön kelpoisuusehtona on alan soveltuva korkeakoulututkinto (AMK) sekä hyvä suomen kielen taito. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, ATK-taitoja sekä kykyä oma-aloitteeseen työskentelyyn ja paineensietokykyä.

Kokemus paikkatieto-ohjelmista, vastaavista julkishallinnon tehtävistä ja toimiminen työnjohto- / rakennuttajatehtävissä katsotaan eduksi, erityisesti korjausrakentamisen osalta.

Käytössä on liukuva työaika ja viikkotyöaika on 36,25h (toimistotyöaika). Työtä on myös mahdollista tehdä osin myös etänä, mutta pääsääntöisesti työ vaatii paikallaoloa.

Tarjoamme ihmisläheisen työpaikan, jossa kannustetaan kehittämään ja kokeilemaan uutta. Olemme tottuneet tekemään yhdessä ja auttamaan toinen toisiamme. Avustamme asunnon löytämisessä.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työhön valittavan tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Takaisin