Avoimet työpaikat

Sosiaalityöntekijä

syys 22. 2020 12:00 | Avoimet työpaikat

Vahvistamme asiantuntevaa joukkoamme lastensuojelusta ja lasten ja perheiden palveluista kiinnostuneella sosiaalityöntekijällä. Työnkuvaan kuuluu myös vammaispalvelun sosiaalityö. Tehtäviin kuuluu myös virka-aikaista ja virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä. Virka on uusi. Muut sosiaalihuollon vakanssimme on täytetty pätevillä ja kehitysmyönteisillä työntekijöillä.

Kuntamme sosiaalityöntekijänä pääset tekemään laaja-alaista sosiaalityötä. Työsi tukena on ammattitaitoinen tiimi ja esimies sekä viihtyisät ja toimivat työskentelytilat uudessa hyvinvointikeskuksessa.

Sosiaalityöntekijä työskentelee tiiviissä yhteistyössä toisen sosiaalityöntekjän, perhetyöntekijän, sosiaaliohjaajan / koulukuraattorin ja sosiaalijohtajan kanssa. Kehitämme lastensuojelua systeemisen toimintamallin mukaisesti. Tarjoamme mahdollisuuden säännölliseen työnohjaukseen ja kouluttautumiseen sekä sisäisillä että ulkoisilla koulutuksilla.

Käytössämme on liukuva työaika ja sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus tehdä etätyöpäiviä. Lisäksi Tunturi-Lapissa on toimiva ja motivoitunut sosiaalityöntekijöiden yhteisö, josta saat kollegiaalista tukea ja konsultaatiota. Tapaamme säännöllisesti ja kehitämme yhteistyötoimintaamme ajan hermolla.

Virkaan valittavalta edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukaista sosiaalityöntekijän kelpoisuutta ja rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista sosiaalityön käytännön kokemusta ja kehittävää ja innovatiivista työotetta. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä yksilö- ja tiimityöhön. Ajokortti on työssä välttämätön ja oman auton käyttömahdollisuus on toivottavaa.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Valinta on ehdollinen. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote uhalla, että valinta muuten raukeaa. Lisäksi edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lähetä hakemuksesi CV:n kera meille Kuntarekryn sähköisellä hakulomakkeella, www.kuntarekry.fi, 18.10. 2020 klo 16. mennessä.

Takaisin