Avoimet työpaikat

Toimistosihteerin sijainen

touko 4. 2022 16:18 | Avoimet työpaikat

Muonion kunnan sivistyspalveluihin haetaan toimistosihteerin sijaista ajalle 1.8.2022-31.7.2024.

Muonio on Tunturi-Lapin kunta, joka latuineen ja hiihtokeskuksineen tarjoaa myös mainiot mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen. Asunnon hankkimisessa avustetaan.

Toimistosihteerin tehtäväkuvaan kuuluu asiakaspalvelun lisäksi mm. yleisiä toimistotehtäviä, lautakunnan sihteerin tehtäviä, kansalaisopiston kurssihallintoa, maksuliikenteen ja laskutuksen hoitoa, mainosten ja esitteiden tekoa, markkinointia ja arkistointia.

Tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa AMK- tai ammatillista tutkintoa tai muuta soveltuvaa toimistoalan koulutusta sekä hyvää tieto- ja viestintäteknistä osaamista. HelleWi, Wilma, Multi-Primus, Intime, CaseM ja Workflow -ohjelmien käyttö, aiempi kokemus toimistotehtävistä sekä kansalaisopistotoiminnan tuntemus katsotaan eduksi.

Tehtävästä suoriutuminen edellyttää huolellisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvää oppimis- ja paineensietokykyä. Odotamme hakijalta asiakaspalvelu- ja tiedotusosaamista, markkinointihenkisyyttä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä valmiuksia sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Arvostamme monialaista osaamista, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta, sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua sekä aktiivista ja kehittämismyönteistä työotetta.

Palkkaus KVTES:n mukaan (TOI060 + TVA, n. 2 530 e/kk). Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tehtävä täytetään ehdolla, että toimistosihteerin työvapaa toteutuu.

Takaisin