Avoimet työpaikat

Vesihuoltolaitoksen päällikkö

marras 24. 2022 15:00 | Avoimet työpaikat

Muonion kunnan elinvoimapalvelut hakee vesihuoltolaitoksen päällikölle sijaista 11 kk määräajaksi tehtävää nykyisin hoitavan jäädessä vanhempainvapaalle.

Vesihuoltolaitoksenpäällikkö vastaa vesihuoltolaitos -tehtäväalueesta, talouden suunnittelusta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, lautakunnan ja palvelualuejohtajan alaisuudessa. Vesihuoltolaitoksen päällikön alaisuuteen kuuluu 2 vesihuoltolaitoksen asentajaa. Tiimiin kuuluu myös toimistosihteeri, joka hoitaa vesihuoltolaitoksen sihteerin tehtävät.

Vesihuoltolaitoksen päällikkö vastaa vedenottamoiden, jätevedenpuhdistamon sekä vesihuoltoverkoston toiminnasta sekä vesihuoltoon liittyvien urakoiden hankinta ja valvonta. Työtehtäviin kuuluvat ylläpitoon, kehittämiseen, selvitysten ja projektien hoitamiseen liittyvät tehtävät sekä asiantuntija- ja työnjohtotehtävät.

Lisäksi kunnalla on menossa EU-rahoitteinen hanke, jonka aiheena on Muonion vesihuollon kehittämissuunnitelma. Vesihuoltolaitoksen päällikön tehtäviin kuuluu hankkeen hallinointi sekä hankkeeseen liittyvien raporttien laatiminen. Hankkeessa on varattu rahaa myös ostopalveluihin.

Vesihuoltopäällikön kelpoisuusehtona on alan soveltuva korkeakoulututkinto (AMK) sekä hyvä suomen kielen taito. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää tuntemusta vesihuollon prosesseista, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, ATK-taitoja sekä kykyä oma-aloitteeseen työskentelyyn ja paineensietokykyä.

Kokemus vastaavista julkishallinnon tehtävistä ja toimiminen vesihuoltoalan työnjohto- / rakennuttajatehtävissä katsotaan eduksi, erityisesti korjausrakentamisen osalta.

Käytössä on liukuva työaika ja viikkotyöaika on 36,25h (toimistotyöaika). Työtä on myös mahdollista tehdä osin myös etänä, mutta pääsääntöisesti työ vaatii paikallaoloa.

Tarjoamme ihmisläheisen työpaikan, jossa kannustetaan kehittämään ja kokeilemaan uutta. Olemme tottuneet tekemään yhdessä ja auttamaan toinen toisiamme. Avustamme asunnon löytämisessä.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työhön valittavan tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Takaisin