Ilmoitukset

Ilmoitus julkisesta kuulutuksesta, joka koskee valtioneuvoston päätöstä merenhoitosuunnitelmasta

joulu 17. 2021 10:10 |

Valtioneuvosto on 16.12.2021 hyväksynyt päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman. Kuulutus päätöksestä on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELYkeskus). 

Kuulutettavana oleva valtioneuvoston päätös sekä siihen liittyvät asiakirjat ovat sähköisenä luettavissa verkkosivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito.

Kuulutus valtioneuvoston päätöksestä

Takaisin