Ilmoitukset

Julkipanoilmoitus

touko 4. 2021 08:00 |

Poikkeaminen

Kunnanhallitus antaa 5.5.2021 Ilkka Tapojärven poikkeamishakemuksesta päätöksen. Tuolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään 5.5.–4.6.2021 nähtävänä kunnan teknisellä osastolla. (Maankäyttö- ja rakennuslain 198 § ja -asetuksen 97 §)

Hakija: Ilkka Tapojärvi
Kunta ja kylä: Muonion kunta, Tapojärvi (kunnan osa-alue 4, Etelä-Muonio)
Tila: 498–401–1–74
Toimenpide: Poikkeamislupaa haetaan 1½ kerroksisen loma-asunnon (135 m²) rakentamiseksi.
Päätöksen antopäivä: 5.5.2021

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 Oulu, fax 029 56 42800, pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika                          6.5.2021–4.6.2021

 

Kunnanhallitus

 

Takaisin