Ilmoitukset

Julkipanoilmoitus

helmi 3. 2021 08:00 | Uutinen

Kunnanhallitus antaa 5.2.2021 Kaalamovaaran Kieppi Oy:n poikkeamishakemuksesta päätöksen. Tuolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään 6.2.–8.3.2021 nähtävänä kunnan teknisellä osastolla. (Maankäyttö- ja rakennuslain 198 § ja -asetuksen 97 §)

Hakija: Kaalamovaaran Kieppi Oy
Kunta ja kylä: Muonion kunta, Kaalamaniemi (kunnan osa-alue 4, Etelä-Muonio)
Tila: Koskenalusta (498–401–2–85)
Toimenpide: Vapaa-ajanrakennuksen (8 m2) ja saunarakennuksen (8 m2) rakentaminen ranta-alueelle ilman asema- tai yleiskaavaa.

Päätöksen antopäivä: 5.2.2021
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 Oulu, fax 029 56 42800,
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika: 6.2.–8.3.2021

Kunnanhallitus

Takaisin