Ilmoitukset

Julkipanoilmoitus

helmi 3. 2021 00:00 | Uutinen

Kunnanhallitus antaa 5.2.2021 Tytti Laakson ja Marko Tapio Kivirannan poikkeamishakemuksesta päätöksen. Tuolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään 6.2.–8.3.2021 nähtävänä kunnan teknisellä osastolla. (Maankäyttö- ja rakennuslain 198 § ja -asetuksen 97 §)

Hakijat: Tytti Laakso ja Marko Tapio Kiviranta
Kunta ja kylä: Muonion kunta, Äkäsjärvi (kunnan osa-alue 3, Itä-Muonio)
Tila: Mörkötievat (498–401–44–101)
Toimenpide: Kotarakennuksen (15 m²) ja varastorakennuksen (14,4 m²) rakentaminen.  

Päätöksen antopäivä: 5.2.2021

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 Oulu, fax 029 56 42800, pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika: 6.2.–8.3.2021

Kunnanhallitus

Takaisin