Ilmoitukset

Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisusta

Kategoriat


Uutiset (63)

Ilmoitukset (15)

Avoimet työpaikat (2)

Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisusta

syys 2. 2020 13:12 |

Kunnanhallitus antaa 3.9.2020 Joona Rauhalan suunnittelutarvehakemuksesta päätöksen. Tuolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään 3.9.–2.10.2020 kunnan hallinto-osastossa nähtävänä. (Maankäyttö- ja rakennuslain 198 § ja -asetuksen 97 §)

Hakija: Joona Rauhala

Kunta ja kylä: Muonion kunnan Alamuonion kylä (kunnan osa-alue 1 Keskustaajama)

Tila:  498-401-9-14

Toimenpide: Haetaan suunnittelutarveratkaisua asuinrakennuksen (180 m2) ja autokatoksen rakentamiseen (157 m²). Alueella ei ole asemakaavaa ja oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi (M) alueeksi.

Päätöksen antopäivä: 3.9.2020

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, käyntiosoite Isokatu 4, Oulu, postiosoite PL 189, 90101 Oulu, fax 029 56 42800, sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi.

Valitusaika: 4.9.–3.10.2020

Kunnanhallitus

 

Tämä ilmoitus on 2.9.2020 julkipantu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle ja kunnan verkkosivuille.

Takaisin