Ilmoitukset

Julkipanoilmoitus

loka 8. 2020 15:43 |

Kunnanhallitus antaa 9.10.2020 Matti Variksen poikkeamishakemuksesta päätöksen. Tuolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään 9.10.–9.11.2020 nähtävänä kunnan teknisellä osastolla. (Maankäyttö- ja rakennuslain 198 § ja -asetuksen 97 §)

Hakija: Matti Varis

Kunta ja kylä: Muonion kunta, Ala-Muonio (kunnan osa-alue 4, Etelä-Muonio)

Tila: 498–401–16–14

Toimenpide: Rakennusluvassa purettavaksi määrätyn vanhan asuinrakennuksen säilyttäminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen varastorakennukseksi (72 m2), uuden saunan (18 m2) sekä puuvajan (15 m2) rakentaminen.

Päätöksen antopäivä: 9.10.2020

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, käyntiosoite Isokatu 4, Oulu, postiosoite PL 189, 90101 Oulu, fax 029 56 42800, sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika: 9.10.–9.11.2020

Kunnanhallitus

Takaisin