Ilmoitukset

Julkipanokuulutus

maalis 30. 2021 16:02 |

Suunnittelutarveratkaisu

Kunnanhallitus antaa 31.3.2021 Emma Muotkan ja Mitri Marko Brännaren suunnittelutarvehakemuksesta päätöksen. Tuolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään 1.4.–30.4.2021 kunnan hallinto-osastolla nähtävänä. (Maankäyttö- ja rakennuslain 198 § ja -asetuksen 97 §)

Hakija: Emma Muotka ja Mitri Marko Brännare
Kunta ja kylä: Muonion kunnan Alamuonion kylä (kunnan osa-alue 1 Keskustaajama)
Tila: 498–401–17–126 ja 498–401–17–127
Toimenpide: Haetaan suunnittelutarveratkaisua asuinrakennuksen (127 m²), autotallin (82 m²), varaston (20 m²) ja grillikodan (7 m²) rakentamiseen Alueella ei ole asemakaavaa ja eikä oikeusvaikutteista osayleiskaavaa.

Päätöksen antopäivä: 31.3.2021
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 Oulu, fax 029 56 42800, pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika: 1.4.–30.4.2021

Kunnanhallitus

Takaisin