Ilmoitukset

Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutos

Kategoriat


Uutiset (66)

Ilmoitukset (9)

Avoimet työpaikat (7)

Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutos

huhti 1. 2019 07:00 |

Kunnanhallitus on 18.2.2019 § 50 päättänyt Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta.

Ranta-asemakaava-alue sijoittuu lähelle Kolarin kunnanrajaa ja Äkäslompoloa ja se on hyväksytty vuonna 1994.

Muutosta esitetään ranta-asemakaavan kortteleihin 10–14 ja niitä ympäröiville VR-2 ja VR-3 –alueille. Tavoitteena on muuttaa alueen ranta-asemakaavaa niin, että on mahdollista käynnistää matkailupalvelujen yritystoimintaa mm. rakentamalla revontuli-igluja majoitusta varten, huolto- ja ravintolatiloja sekä rantasauna.

Kaavan laatijana toimii Seitap Oy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan laatija on toimittanut maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n edellyttämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavakartan. Suunnitelma sisältävää mm. suunnittelutilanteen ja kaavoitustyössä noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt.

Nähtävänäpito

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on mahdollista tutustua kunnan hallinto- ja teknisessä osastossa 1.4.2019 alkaen. Suunnitelma julkaistaan myös kunnan verkkosivuilla (www.muonio.fi).

Osallisilla on mahdollisuus esittää asiasta mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti. Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Mielipiteet voi toimittaa 12.4.2019 mennessä osoitteeseen Kunnanhallitus, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio tai kirjaamo@muonio.fi.

Lisätietoja antavat

  • Seitap Oy, osoite Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi, maanmittausteknikko Tapani Honkanen, puhelin 0400 391 468, tapani.honkanen@seitap.inet.fi.
  • tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, puhelin 0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

 

Kunnanhallitus

Takaisin