Ilmoitukset

Kuntayhtymä julistaa haettavaksi JÄTEASIAMIEHEN VIRAN

maalis 1. 2021 09:35 | Uutinen

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä toimii Lapissa yhdeksän kunnan alueella vastaten alueensa jätehuollon järjestämisestä.

Kuntayhtymä julistaa haettavaksi JÄTEASIAMIEHEN VIRAN

Hakija voi esittää toimipaikan sijoittumista vaihtoehtoisesti Sodankylään, Kemijärvelle, Kittilään tai Ivaloon. Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Jäteasiamies edustaa jätehuoltoviranomaista sekä mm.

  • vastaa jätehuoltomääräysten valmistelusta
  • vastaa jätemaksutaksan valmistelusta
  • käsittelee jätemaksua koskevat muistutukset, jätehuoltomääräyksistä
  • poikkeamishakemukset, yhdyskuntajätehuollosta poikkeamishakemukset, laatii
  • vastineet hallinto-oikeuden valituksiin, hyväksyy maksuunpanoluettelot ja
  • vastaa jätehuoltoviranomaisen ilmoitusten käsittelystä

Tarvittaessa jäteasiamies toimii muun henkilöstön sijaisena.

Kelpoisuusehtona on vähintään amk-tutkinto tai entinen opistotason tutkinto sekä hyvä kirjallinen ja suullinen suomen kielen taito. Erityisesti arvostetaan yhteistyökykyä, jätehuoltoalan tietämystä ja kuntasektorin tuntemusta.

Oman auton käyttömahdollisuus on tehtävän hoitamiseksi välttämätön. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Virka täytetään 6 kuukauden koeajalla.

Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen on toimitettava 8.3.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:


Lapin Jätehuolto kuntayhtymä
Kasarmintie 1
99600 Sodankylä
Kuoreen merkintä ”Jäteasiamies”.
tai sähköpostilla osoitteeseen:
kirjaamo@lapeco.fi, viestin aihe: Jäteasiamies

Lisätietoja: -toimitusjohtaja Osmo Aikio, puh. 0400 516 237, sähköposti: osmo.aikio@lapeco.fi
-hallintopäällikkö Sari Muikku, puh. 0400 978 221, sähköposti: sari.muikku@lapeco.fi

Takaisin