Ilmoitukset

Ajankohtaista

Kuulutus: Europarlamenttivaalit

touko 08. 2024 15:30 | Uutinen

Varsinainen vaalipäivä

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024

 • äänestyspaikka Muonion yhtenäiskoulu (Muonion koulu), Opintie 3, Muonio
 • äänestysaika klo 9–20.

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestysalueessa, joka on merkitty hänen kohdalleen äänioikeusrekisteriin. Kunkin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

 

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.5.2024–4.6.2024

 • Kirkonkylä, Muonion koulu, Opintie 3
  • ke 29.5.–pe 31.5. klo 9–16
  • la 1.6.–su 2.6. klo 12–16
  • ma 3.6.–ti 4.6. klo 9–16
 • Ylimuonio, vanha koulu, Koulupolku 10
  • ke 29.5. klo 13–16
 • Kangosjärvi, kylätalo, Kangosjärventie 215
  • to 30.5. klo 13–16
 • Kerässieppi, kylätalo, Kerässiepintie 1987
  • ma 3.6. klo 9–12.

Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan vaalitoimikunnan määräyksen mukaan ja siitä tiedotetaan erikseen ko. laitoksissa.

Lähimmälle sivukylän ennakkoäänestyspaikalle voidaan pyydettäessä järjestää kuljetus. Kuljetukseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 040 185 5454 viimeistään tiistaina 28.5. klo 16.00

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoitettu, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä myös kotiäänestystä haluavan äänestäjän valitsema henkilö.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen

Ilmoitus on tehtävä viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16 keskusvaalilautakunnalle: Muonion keskusvaalilautakunta, Puthaanrannantie 15 a, 99300 Muonio, vaalit@muonio.fi tai puhelin 040 185 5454 keskusvaalilautakunnan sihteeri. Lomake ilmoitukseen löytyy osoitteesta http://vaalit.fi/aanestaminen-kotona.

Kotiäänestys toimitetaan erikseen sovittuna aikana 29.5. – 4.6.2024.

Vaaleista löytyy lisätietoa internetsivuilta www.vaalit.fi ja muonio.fi.

 

Keskusvaalilautakunta

Takaisin