Ilmoitukset

Kuulutus: Hallinto-oikeuden päätös valitukseen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymisestä

helmi 8. 2021 13:06 | Uutinen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 3.2.2021 antanut päätöksen 21/0061/2 valitukseen, joka on tehty valtuuston päätöksestä 11.11.2019 § 65 hyväksyä Äkäskeron Vesihuolto Oy:n ja Kero-Pekan Vesi Oy:n hakemus vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta Äkäskeron ranta-asemakaava-alueelle.

Valitus on hylätty.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta 30 päivän sisällä tiedoksisaantipäivästä.

 

Kunnanhallitus

Takaisin