Ilmoitukset

Kuulutus kaavoituksen vireilletulosta

Kategoriat


Uutiset (58)

Ilmoitukset (9)

Avoimet työpaikat (6)

Kuulutus kaavoituksen vireilletulosta

heinä 4. 2019 00:00 |

Kunnanhallitus on 10.6.2019 § 156 päättänyt Kutunivan ranta-asemakaavan vireilletulosta.

Tarkoituksena on laatia ranta-asemakaava Jerisjärvelle Kutunivan alueelle ja sillä on tarkoitus järjestellä lomarakentamista ja mahdollista pysyvää rakentamista. Suunnittelualue sijoittuu Törmäslompolon ranta-alueelle, jolla on voimassa Jerisjärvi-Äkäsjärvi osayleiskaava ja Tunturi-Lapin maakuntakaava, mutta alueella ei ole asemakaavaa.

Kaavan laatija on toimittanut maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n edellyttämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Suunnitelma sisältävää mm. suunnittelutilanteen ja kaavoitustyössä noudatettavat osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyt.

OAS:aan on mahdollista tutustua kunnan hallinto- ja teknisellä osastolla 4.7.2019 alkaen. Suunnitelma julkaistaan myös kunnan verkkosivuilla (www.muonio.fi).

Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää Lapin ELY-keskukselle neuvottelun käynnistämistä suunnitelman riittävyydestä (maankäyttö- ja rakennuslain 64 §). Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätietoja antavat 

  • FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Johannes Jutila, projektipäällikkö, arkkit. SAFA, YKS 640, puhelin 044 298 1825, johannes.jutila@fcg.fi
  • tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, puhelin 0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

 

 

Kunnanhallitus

Takaisin