Ilmoitukset

Ajankohtaista

Kuulutus: Käkinivan ranta-asemakaavan muutos, ehdotus

maalis 13. 2024 08:00 |

Kunnanhallitus päätti 7.6.2021 § 173 käynnistää Käkinivan ranta-asemakaavan muutoksen ja 23.1.2024 § 35 asettaa muutosehdotuksen nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi.

Kaavamuutos koskee kortteleita nro 1–2, 7–10 sekä virkistys- ja maa- ja metsäalueita. Tavoitteena on lomarakennuspaikkojen lisäys ja mahdollinen alueen laajentaminen. Suunnittelun tavoitteena on uusien rakennuspaikkojen liittyminen luontevasti ympäristöön ja nykyisiin loma-asumiselle varattuihin korttelialueisiin.

Kaavoitustyö on ehdotusvaiheessa. Se asetetaan nähtäville elinvoimapalveluihin 13.3.2024–12.4.2024 ja kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.muonio.fi/elinvoima/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat.html.

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus esittää mielipide kaavaehdotuksesta. Mahdollinen muistutus kaavasta pyydetään toimittamaan 12.4.2024 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Kunnanhallitus, PL 3, 99300 Muonio tai kirjaamo@muonio.fi.

Lisätietoja antavat kaavan laatijana toimiva Petri Tuormala (040 575 6107, petri.tuormala@projo.fi) sekä kunnan elinvoimajohtaja Jussi-Pekka Tammilehto (0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi).

Takaisin