Ilmoitukset

Kuulutus: Karsikkoniemen ranta-asemakaavan osittainen voimaantulo

loka 7. 2022 10:35 |

Kunnanvaltuuston hyväksyi Karsikkoniemen ranta-asemakaavan 13.12.2021 § 88.

Päätökseen haettiin muutosta ja Karsikkoniemen ranta-asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksessa ennen sen lainvoimaisuutta siltä osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Valitus kohdistuu kortteliin 2.

(MRL 200 § ja MRA 93 §)

Takaisin