Ilmoitukset

Kuulutus: Kuntalain 142 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä

marrask. 09. 2023 11:16 |

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 9.11.2023 antanut kunnallisvalitukseen päätöksen 1835/2023, Dnro 111/03.04.04.04.16/2022.

Valitus on tehty Muonion kunnanvaltuuston päätöksestä 13.12.2022 § 88 Karsikkoniemen ranta-asemakaavan hyväksymisestä, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Muonion kunnan kirjaamosssa, osoite Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio.

Tämä ilmoitus on yleisessä tietoverkossa 9.11.2023-11.12.2023.

Takaisin