Ilmoitukset

Kuulutus: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen

touko 4. 2022 16:02 |

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa

                                           

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen kunnallisasiaa koskevaan valitukseen 28.4.2022.

Valituksen kohteena on Muonion sivistyslautakunnan päätös 5.5.2021 § 70, joka koski kunnallista palvelussuhdetta.

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä osin, kuin päätökseen on haettu muutosta. Muutoin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja valitus on hylätty.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

 

Kunnanhallitus

 

                                           

 

Takaisin