Ilmoitukset

Kuulutus

Kategoriat


Uutiset (14)

Ilmoitukset (6)

Kuulutus

marras 8. 2018 07:41 |

Kunnanhallitus on 22.10.2018 § 263 päättänyt Kemiläisenvaaran ja Törmänrakan ranta-asemakaavan vireilletulosta.

Suunniteltu ranta-asemakaava-alue on n. 25 ha ja sijaitsee Kemiäisenvaaran länsirinteellä Särkijärven ja Toras-Siepin välissä. Alue koostuu kahdesta yksityisomisteisesta kiinteistöstä.

Tavoitteena on kaavoittaa 12 loma-asuntorakentamiseen soveltuvaa tonttia väljästi Passisen metsätien varteen maisema- ja luontoarvot huomioiden.  Alueella sijaitsee myös yksi asuinrakennuspaikka.

Kaavan laatijana toimii Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy.

Kaavan laatija on toimittanut maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n edellyttämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Suunnitelma sisältävää mm. suunnittelutilanteen ja kaavoitustyössä noudatettavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyn.

Kaavamuutoksen OAS:aan on mahdollista tutustua kunnan hallinto-osastolla tai verkkosivuilla 9.11.2018 alkaen.

Osallisella on mahdollisuus esittää Lapin ELY–keskukselle neuvottelun käynnistämistä suunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §) ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Lisätietoja antavat

Kunnanhallitus

Takaisin