Ilmoitukset

Lapin ELY-keskuksen kuulutus

touko 11. 2022 14:50 |

Lapin ELY-keskus ja ympäristöministeriö ovat vastaanottaneet Ruotsin lupaviranomaiselta (Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt) ja ympäristöviranomaiselta (Naturvårdsverket) Nunasvaara Eteläisen grafiittikaivoshankkeen lupahakemusasiakirjat ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, Kiiruna, Ruotsi. Asian diaarinumero on LAPELY/2408/2019.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito:
Kuulutus on yleisesti nähtävillä 11.5.2022 – 27.6.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (Valitse alueeksi Lappi).

Lisäksi kuulutus sekä suomenkielinen aineisto on nähtävillä 11.5.2022 – 27.6.2022 sähköisesti verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/NunasvaaraEtelainenLupaYVA

Takaisin