Ilmoitukset

Lapin ELY-keskuksen kuulutus

joulu 7. 2022 07:00 |

Lapin ELY-keskus pyytää ympäristönsuojelulain 85 §:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti julkaisemaan alla olevan ilmoituksen kuulutuksesta linkkeineen kuntien/kaupunkien verkkosivuilla 7.12.2022 ja pitämään nähtävillä 23.2.2023 saakka.

Asia: Kutsu Nunasvaara Eteläisen kaivostoiminnan pääkäsittelyyn Ruotsissa. Asian diaarinumero on LAPELY/2408/2019.

Kuulutus ja käsittelyjärjestys ovat yleisesti nähtävillä 7.12.2022 – 23.2.2023 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (Valitse alueeksi Lappi).

Lisäksi kuulutus ja käsittelyjärjestys ovat nähtävillä 7.12.2022 – 23.2.2023 sähköisesti verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/NunasvaaraEtelainenLupaYVA

Linkki kuulutukseen:
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/48802860/Nunasvaaran_kuulutus_kutsusta_p%C3%A4%C3%A4k%C3%A4sittelyyn.pdf/59eb8fc1-683e-c4b5-5fb3-28514d87f020?t=1669958828001

 

Linkki käsittelyjärjestykseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/48802860/Ume%C3%A5+TR+M+1573-20+Aktbil+341.pdf/f65ed346-8bf3-e8e9-cbdb-18a88e9703eb?t=1669958883753

Takaisin