Ilmoitukset

Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä

joulu 17. 2021 13:36 |

Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) 18 §, Hallintolaki 62 a §, Kuntalaki (410/2015) 108 §

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (valitse alue > Lappi)

Kaikki maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät tulvariskien hallintasuunnitelmat on julkaistu osoitteessa: www.vesi.fi/trh.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.01.2022.

Takaisin