Ilmoitukset

Muonion kuntakeskustan osayleiskaavan luonnos

helmi 18. 2021 10:50 | Uutinen

Valtuusto hyväksynyt osayleiskaavan laatimisen kuntakeskuksen alueelle.

 

Kaavan tavoitteena on laatia

  • kuntakeskuksen asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä ohjaava yleiskaava selvityksineen sekä
  • kunnan elinvoiman ja vetovoimaisuuden kasvattaminen alueidenkäytön näkökulmasta.

 

Osayleiskaavassa suunnitellaan alueiden käyttötarkoitukset pääpiirteissään, alueiden mitoitus, liikenneverkko, suojelutarpeet ja kehittymistä kuvaavat ohjeelliset merkinnät. Alueen pinta-ala on noin 15 k-mja se on kokonaan kunnan alueella rajautuen lännessä Muonionjokeen, Harrinivan eteläpuolelta Oustajärven ja Isolompolon kautta pohjoiseen Keinovuomanmaahan. Kaavan laatijana toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

 

Kaavan luonnosvaihe esitellään yleisötilaisuudessa ma 1.3.2021 klo 18.00 auditoriossa. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Tilaisuuden järjestämisessä huomioidaan korona-viruksen aiheuttamat rajoitukset.

 

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen pitämällä valmisteluaineistot nähtävänä teknisellä osastolla 19.2.2021–26.3.2021 klo 9–15 (MRL 62 § ja MRA 30 §). Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös kunnan verkkosivulla Kaavoitus ja maankäyttö/vireillä olevat kaavat

 

Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

 

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina kunnanhallitukselle viimeistään 26.3.2021 klo 15.30 osoitteeseen Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio tai kirjaamo@muonio.fi.

 

Lisätietoja:  

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:

Muonion kunta:

 

 

Kunnanhallitus

Takaisin