Ilmoitukset

neljä kiinteistöä myynnissä huutokaupat.com:ssa

marras 29. 2021 08:57 | Uutinen

Muonion kunta myy neljä kiinteistöään huutokaupat.com:n kautta:

  • Muonion kunta myy 0,2 hehtaarin kiinteistön (kt. 498-401-2-40), joka sijaitsee Kihlangissa, Torniontien vieressä. Kehitysluokaltaan kiinteistö on uudistuskypsää metsikköä. Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan kiinteistölle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen ja enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen tai lomarakennuksen. Rakennusoikeus on 10 % (200 m2) kiinteistön pinta-alasta. Tarjouksen hyväksymisestä päättää Muonion kunnanhallitus. Tutustu kohteeseen www.huutokaupat.com -sivustolla.

 

  • Muonion kunta myy 5 ha kiinteistön, Tupala 498-401-1-52, Muonion Tapojärvestä Torniontien varresta. Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan kiinteistölle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen ja enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen tai lomarakennuksen. Rakennusoikeus on 10 % kuitenkin enintään 300 m2 kiinteistön pinta-alasta. Tarjouksen hyväksymisestä päättää Muonion kunnanhallitus. Tutustu kohteeseen www.huutokaupat.com -sivustolla.

  • Muonion kunta myy Muonion Kätkäsuvannossa kaksi palstaa (2 ja 3) kiinteistöstä Leevilä, 498-401-1-24. Palsta 3 sijaitsee Kilpisjärventien länsipuolelle ja sen pinta-ala on noin 1,6 ha. Palsta 2, pinta-alaltaan noin 0,9 ha, sijaitsee Isosaaren länsipuolella. Palstan 3 (kuvio 320) metsäarvio sisältyy kiinteistön palstoille 3, 4 ja 5 tehtyyn metsäarvioon. Palstalle 2 ei ole tehty metsäarviota. Palstalle 3 voi hakea poikkeamisluvan vapaa-ajan asunnolle / vakituiselle asunnolle. Mikäli vuoden 2022 aikana haettua poikkeamislupaa ei myönnetä, on ostajalla mahdollisuus purkaa kauppa kuusi (6) kuukautta kielteisen poikkeamispäätöksen jälkeen. Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan vakituisen asunnon rakennusoikeus on 10 % kiinteistön pinta-alasta, kuitenkin enintään 300 m2. Vapaa-ajan asuinrakennuksen rakennusoikeus on enintään 150 m2, minkä lisäksi saa rakentaa saunan 20 m2 ja talousrakennukset yhteensä 50 m2. Tarjouksen hyväksymisestä päättää Muonion kunnanhallitus. Palstalle 2 ei saa rakentaa. Tutustu kohteeseen www.huutokaupat.com -sivustolla.

  • Muonion kunta myy Muonion Kätkäsuvannossa kaksi palstaa (4 ja 5) kiinteistöstä Leevilä, 498-401-1-24  498-402-1-24 (korj 30.11.2021). Palstan 4 pinta-ala on 0,4 ha ja palstan 5 noin 1,9 ha. Palstat sijaitsevat Kilpisjärventien itäpuolella. Palstan 4 (kuvio 319) ja palstan 5 (kuviot 321 ja 323) metsäarvio sisältyy kiinteistön palstoille 3, 4 ja 5 tehtyyn metsäarvioon. Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan kiinteistölle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen ja enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen tai lomarakennuksen. Rakennusoikeus on 10 % kiinteistön pinta-alasta, kuitenkin enintään 300 m2 . Tarjouksen hyväksymisestä päättää Muonion kunnanhallitus. Tutustu kohteeseen www.huutokaupat.com -sivustolla.

     

 

Takaisin