Uutiset

Ikkarin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava

touko 3. 2023 08:44 |

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lapin liiton hallitus päätti 24.4.2023 ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti Ikkarin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan vireille tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville Lapin liitossa, alueen kunnissa sekä Lapin liiton internetsivuilla: https://www.lapinliitto.fi

Ikkarin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa mielipiteen Lapin liiton kirjaamoon info@lapinliitto.fi.

Ikkarin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava koskee Sodankylän ja Kittilän kuntaa. Vaihemaakuntakaava kumoaa voimaantullessaan nykyiset voimassa olevat maakuntakaavan siltä osin kuin uudessa vaihemaakuntakaavassa muutoksia osoitetaan.

Lapin liiton virastossa yhdyshenkilönä on maakuntainsinööri Juha Piisilä.

Takaisin