Uutiset

Julkipanoilmoitus

heinä 7. 2021 08:38 |

Poikkeaminen

Kunnanhallitus antaa 9.7.2021 Markus Muotkan poikkeamisluvasta päätöksen. Tuolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään 9.7.–15.8.2021 nähtävänä kunnan teknisellä osastolla. (Maankäyttö- ja rakennuslain 198 § ja -asetuksen 97 §)

Hakija 
Markus Muotka

Kunta ja kylä                    
Muonion kunta, Kirkonkylä (kunnan osa-alue 1, Keskustaajama)

Tila                                     
498–401–13–26 (määräala)

Toimenpide                       
Seurakuntatalon muuttaminen rivitaloksi (10 huoneistoa).

Päätöksen antopäivä        
9.7.2021

Valitusviranomainen
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
postiosoite PL 189, 90101 Oulu
fax 029 56 42800
sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika                         
10.7.2021–15.8.2021

 

Kunnanhallitus

Takaisin