Uutiset

Julkipanoilmoitus

helmi 3. 2021 00:00 | Uutinen

Kunnanhallitus antaa 5.2.2021 Mauri Kurun poikkeamishakemuksesta päätöksen. Tuolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään 6.2.–8.3.2021 nähtävänä kunnan teknisellä osastolla. (Maankäyttö- ja rakennuslain 198 § ja -asetuksen 97 §)

Hakija: Mauri Kuru
Kunta ja kylä: Muonion kunta, Keimiöniemi (kunnan osa-alue 3, Itä-Muonio)
Tila: Kotoranta (498–401–22–123)
Toimenpide: Sijoitetaan loma-asunto (130 m²) ja talousrakennus (23 m²) Kemiöniemen ranta-asemakaavan mukaiselle maatilojen keskusten kortteliksi (AM) varatulle alueelle.

Päätöksen antopäivä: 5.2.2021

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 Oulu, fax 029 56 42800, pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika                          6.2.–8.3.2021

Kunnanhallitus

Takaisin