Uutiset

Julkipanoilmoitus

touko 4. 2021 08:00 |

Poikkeaminen

Kunnanhallitus antaa 5.5.2021 Annika Malisen ja Olli Leskisen poikkeamishakemuksesta päätöksen. Tuolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään 5.5.–4.6.2021 nähtävänä kunnan teknisellä osastolla. (Maankäyttö- ja rakennuslain 198 § ja -asetuksen 97 §)

Hakija: Annika Malinen ja Olli Leskinen
Kunta ja kylä: Muonion kunta, kuntakeskus (kunnan osa-alue 1, Keskustaajama)
Tilat: 498–401–17–23 ja 498–401–17–32
Toimenpide: Kaikkiaan 135 m²:n lisärakentaminen: autotalli (100 m²), lato (25 m²) ja grillikota (10 m²) olemassa olevan vakituisen asuinrakennuksen 182 m² pihapiiriin. Sallitun kerrosalan ylitys 75 m²:llä (31 %).
Päätöksen antopäivä: 5.5.2021

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 Oulu, fax 029 56 42800, pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika: 6.5.2021–4.6.2021

Kunnanhallitus

 

Takaisin