Uutiset

Julkipanoilmoitus

touko 4. 2021 08:00 |

Poikkeaminen

Kunnanhallitus antaa 5.5.2021 Marja Christine Hischen poikkeamishakemuksesta päätöksen. Tuolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään 5.5.–4.6.2021 nähtävänä kunnan teknisellä osastolla. (Maankäyttö- ja rakennuslain 198 § ja -asetuksen 97 §)

Hakija: Marja Christine Hische
Kunta ja kylä: Muonion kunta, Heinäniemi (kunnan osa-alue 3, Itä-Muonio)
Tila: 498–401–95–3
Toimenpide: Poikkeamislupaa haetaan vapaa-ajan asuinrakennuksen (102 m²) käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi.

Päätöksen antopäivä: 5.5.2021

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 Oulu, fax 029 56 42800, pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika: 6.5.2021–4.6.2021

 

Takaisin