Uutiset

Kategoriat


Uutiset (63)

Ilmoitukset (16)

Avoimet työpaikat (2)

Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisusta

syys 2. 2020 13:05 |

Kunnanhallitus antaa 3.9.2020 Santeri Mattilan suunnittelutarvehakemuksesta päätöksen. Tuolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään 3.9.–2.10.2020 kunnan hallinto-osastossa nähtävänä. (Maankäyttö- ja rakennuslain 198 § ja -asetuksen 97 §)

Hakija: Santeri Mattila

Kunta ja kylä: Muonion kunnan Alamuonion kylä (kunnan osa-alue 1 Keskustaajama)

Tila:  498–401–15–64

Toimenpide: Haetaan suunnittelutarveratkaisua asuinrakennuksen ja lisärakennusten rakentamiseen. Alueella ei ole asemakaavaa ja eikä oikeusvaikutteista osayleiskaavaa.

Päätöksen antopäivä: 3.9.2020

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, käyntiosoite Isokatu 4, Oulu, postiosoite PL 189, 90101 Oulu, fax 029 56 42800, sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi.

Valitusaika: 4.9.–3.10.2020

Kunnanhallitus

 

Tämä ilmoitus on 2.9.2020 julkipantu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle ja kunnan verkkosivuille.

Takaisin