Uutiset

Junataksilla Muonioon

tammi 13. 2021 15:47 | Uutinen

Muonion kunta on käynnistänyt kokeiluliikenteen liikenneyhteydestä Kolarin rautatieaseman ja Muonion keskustan (SEO) välille. Asemalle on nyt taksiyhteys sinne saapuvilta tai lähteviltä junilta, mikäli tilauksia on tullut ennakkoon. Junatak­si toimii kutsutaksiperiaatteella eli kyydin tar­ve tulee ilmoittaa sopimusyrittäjälle etukäteen vii­meis­tään edel­li­se­nä il­ta­na kel­lo 18. Jos tilattuja kyytejä ei ole, vuoroja ei ajeta. Toimintaa kokeillaan aluksi noin kolme kuukautta.

Junan jatkoyhteyden varmistamisella pyritään palvelemaan kuntalaisia ja matkailijoita entistä paremmin sekä kehittämään alueen saavutettavuutta ja kannustamaan kestävien liikkumistapojen käyttämiseen. Vuoden alusta solmittu liikennöintisopimus mahdollistaa asiakasystävälliset hinnat ja kysynnän tarpeen selvittämisen kokeilun ajalle.

Kutsutaksiliikenteen toteuttava yritys on Taksi Hietala. Ju­na­tak­si ti­la­taan Tak­si Hie­ta­lan nu­me­ros­ta 040 708 8105 tai säh­kö­pos­til­la north.kth@gmail.com edellisenä iltana klo 18 mennessä. Ti­lauk­sen yh­tey­des­sä pi­tää mai­ni­ta mat­kus­tus­päi­vä, ju­nan nu­me­ro, hen­ki­lö­mää­rä ja eri­tyis­toi­veet eli esi­mer­kik­si suu­ret mat­ka­ta­va­rat tai las­ten tur­vais­tui­men tar­ve. Taksikyydin hinta on 20€/henkilö yhteen suuntaan välillä Muonion keskusta (SEO) Kolarin rautatieasema. Mahdolliset jatkoyhteydet ovat lisämaksullisia.

Takaisin